Zasady panujące w studio zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami:
*
Na sali może przebywać maksymalnie 10 osób;
*
Zdezynfekuj ręce przed wejściem na salę;
*
Pamiętaj, że na terenie całego obiektu należy zakrywać usta i nos;
*
Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu ok. 1,5m;
*
Zdezynfekuj sprzęt po zajęciach;
*
Zachowujemy odstęp ok. 15-30 min pomiędzy każdymi zajęciami;
*
Prosimy o zrezygnowanie z zajęć jeżeli pojawił się u Ciebie jakikolwiek z objawów przeziębienia, grypy, lub miałeś_aś kontakt lub podejrzenie kontaktu z osobą zakażoną COVID-19;
*
Na każde zajęcia obowiązują zapisy. Prosimy zapisywać się wysyłając sms-a, dzwoniąc bądź kontaktując się przez stronę Facebooku.