*
Na każde zajęcia obowiązują zapisy. Prosimy zapisywać się wysyłając sms-a, dzwoniąc bądź kontaktując się przez stronę Facebooku.
*
Zakupione karnety są ważne 30 dni od daty zakupu
*
Odwołanie obecności
- 4h przed zajęciami grupowymi
-12h przed zajęciami indywidualnymi
Nieodwołanie skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu