*
Na każde zajęcia obowiązują zapisy elektroniczne. W przypadku zajęć indywidualnych prosimy o kontakt telefoniczny.
*
Zakupione karnety są ważne według informacji w cenniku. Karnety zaczynają być aktywne wraz z rozpoczęciem pierwszego treningu.
*
Odwołanie obecności:
- 8h przed zajęciami grupowymi,
-24h przed zajęciami indywidualnymi.

Nieodwołanie skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu.